Bildiri Yazım Kuralları

Bildiriler word dosyasında hazırlanmalıdır.

 

Bildirilerde Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, tam metin ve kaynakça bulunmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 punto

Farklı bir yazı fontu/transkripsiyon kullanmak gerekirse Tam Metin gönderilirken mailde belirtilmelidir.

Kaynak gösterimi ve kaynakçada İSNAD 2 Atıf Sistemi (Metin İçi) kullanılmalıdır.

İSNAD'a ulaşmak için

https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/

Tam Metinler 15 Mayıs 2023 tarihine kadar tudob2023@gmail.com adresine gönderilmelidir.